Pokaż swoje KGW

Warto wiedzieć!

O nas

O nas

Wizyta w Malcu

           Dnia 13 sierpnia 2017r. członkowie Zespołu Regionalnego ”Pisarzowianki” wraz z sołtysem  zostali zaproszeni przez Koło Gospodyń Wiejskich  i Radę Sołecką w Malcu na dożynki sołeckie do Malca. Była to w pewnym sensie rewizyta, ponieważ Zespół Śpiewaczy z Malca gościł w Pisarzowicach na „Pisarzowskich Sobótkach”. Malec, wieś sołecka ,położona w województwie małopolskim w gminie Kęty. Piękna, czysta wieś (urzekła nas) położona na zboczach doliny Potoku Maleckiego, zwanego też Babudą. Na początku XIV wieku wieś ta stanowiła własność szlachecką, następnie przeszła w ręce książąt oświęcimskich, którzy to zbudowali niewielki zameczek obronny. Niestety do dzisiaj zachowały się resztki umocnień ziemnych, bez śladów dawnej zabudowy. Mszę świętą w Kościele p.w. św.Jana Kantego odprawił proboszcz tamtej parafii, a swoim śpiewem uświetnił; zespół śpiewaczy przy KGW z Malca oraz Z.R.”Pisarzowianki”. Uroczystości te odbywały się inaczej niż w naszej parafii, ale była możliwość zobaczyć jak to robią inni. Po mszy świętej orszak dożynkowy udał się do parku wiejskiego, gdzie odbyła się część oficjalna. Było powitanie licznej grupy zaproszonych gości z burmistrzem Kęt i przewodniczącym Rady Miejskiej z Kęt na czele. Była także liczna grupa mieszkańców Malca. Tam odbyło się wręczenie dożynkowego wieńca dla Starosty dożynek, którym był pan Sołtys Malca. Były przemówienia i występy. Ze swoim pięknym repertuarem zaprezentował się nasz zespół ”Pisarzowianki”. Podczas występów członkinie KGW częstowały zebranych mieszkańców i gości w parku ,kołaczami dożynkowymi. Po występach goście zaproszeni oraz występujące zespoły zostali zaproszeni do Domu Ludowego na poczęstunek przygotowany przez gospodynie z Malca, podczas którego panowała miła sąsiedzka atmosfera. Konstruktywna wymiana zdań, podpatrywanie dobrych rzeczy u innych zawsze przynoszą pozytywne efekty. Przewodnicząca KGW w Pisarzowicach Cecylia Puzoń Czytaj dalej

0 1

O nas

26 Piesza Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę

„Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije serce narodu w Sercu Matki”                              Święty Jan Paweł II-1979r.Częstochowa   Hasłem tegorocznej 26 Pieszej Pielgrzymi Diecezji Bielsko-Żywieckiej są słowa Papieża Franciszka wypowiedziane rok temu na ŚDM w Krakowie; Wstań z kanapy! Chodź z nami. 6 sierpnia w święto Przemienienia Pańskiego z Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej z Hałcnowa na szlak pątniczy do Częstochowy wyruszyło pod przewodnictwem nowego głównego przewodnika ks. Damiana Korycińskiego 1072 pielgrzymów. Mszy św.w Hałcnowie przewodniczył biskup Piotr Greger, który to otrzymał legitymację pielgrzymią numer 1 oraz góralski kapelusz i ciupagę. Na zakończenie Eucharystii, ks. Damian Koryciński do wszystkich zgromadzonych powiedział; …..Wyruszamy, aby iść i przez świadectwo chrześcijańskiej nadziei dawać innym Chrystusa. Towarzyszą nam trzy rocznice: 300 rocznica koronacji jasnogórskiego wizerunku, setna objawień fatimskich i 25-lecie diecezji. Nim pątnicy wyruszyli w tę przepełnioną modlitwą i śpiewem wędrówkę na Jasną Górę ks Koryciński dał ostatnie przypomnienie:…Na drodze obowiązuje każdego pielgrzyma Dziesięcioro Bożych Przykazań, kodeks ruchu drogowego, regulamin pielgrzymki oraz - podkreślam to 10 razy - całkowity zakaz narzekania! W dziewięciu tradycyjnych grupach przez 6 dni szli pielgrzymi. I tak; Ks.prał. Józef Walusiak (przez 25 lat główny przewodnik pielgrzymki diecezjalnej) prowadził I grupę pod patronatem Św.Józefa (zieloną). W tej grupie szli m.in. podopieczni Ośrodka Resocjalizacji „Nadzieja” z Komorowic. Ks. Krzysztof Wilk prowadził II grupę pod patronatem Św.Maksymiliana (czerwona).W tej grupie była 76 letnia mieszkanka Pisarzowic p.Helena Mas dla której była to jubileuszowa 25 pielgrzymka. III grupę prowadził ks. Krzysztof Miklusiak SDS pod patronatem św.Jana Sarkandra była to grupa 34 obywateli więgierskich (biała). Ks.Tomasz Niedziela prowadził grupę IV pod patronatem Św.Jana Kantego (żółta). Piątą grupę salwatoriańską prowadził ks.Jacek Nowak SDS.   Nasza miejscowość częstuje pątników od 25lat. Około godziny 11:00 do Pisarzowic - pierwszego postoju przybyły cztery grupy, śpiewając; witamy Was ,alleluja!…. przybyła Grupa VI prowadzona przez ks Marcina Pompera, a patronem jej to św.Faustyna. Grupę tę tworzyli pielgrzymi z żywiecczyzny.VII grupę prowadził ks. Adrian Mętel, pod patronatem błogosławionego Pierre´a G.Frassatiego (złota), w niej obecnych było najwięcej młodych ludzi, oni to też gromkim śpiewem przywitali zebranych na placu kościelnym mieszkańców, ks.wikarego Adama Wandzla, sołtysa Pisarzowic Stanisława Peszela z małżonką, panie z Koła Gospodyń Wiejskich czekające z poczęstunkiem oraz strażaków, kierujących ruchem i czuwających nad bezpieczeństwem pątników, organizatorów i mieszkańców udających się na niedzielne nabożeństwo. Do gromkiego śpiewu dołączyła się grupa VIII, w której to byli przeważnie  uczniowie i studenci z Bielska-Białej, Gminy Wilamowice, Żywiecczyzny, Śląska Cieszyńskiego. Grupę tę prowadził ks. Piotr Hutnicki, redaktor Radia ”Anioł Beskidów” (złota). W grupie IX pod przewodnictwem ks Grzegorza Strządały, a pod patronatem Św.Matki Teresy z Kalkuty zawitali pątnicy z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Ze śpiewem na ustach do Pisarzowic przybyło w tym roku około 350 pielgrzymów. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały w podziękowaniu za pamięć i poczęstunek od ks.Damiana Korycińskiego i wszystkich pielgrzymów piękny album „Matka Boża Częstochowska- 300lat Królowa na Jasnej Górze”. Na Jasną Górę dotarło z Diecezji Bielsko-Żywieckiej 2486 pielgrzymów, gdyż po drodze dołączyły pozostałe człony;  Cieszyński (282), Czechowicki (201), Andrychowski (234)i Oświęcimski(697). Jak powiedział ks.Damian, w Pielgrzymce, uczestniczyła również grupa pielgrzymów duchowych, czyli chorych, starszych i tych którzy chcieli, ale nie mogli pójść z różnych powodów. Ich przewodnikiem była mieszkająca w Bestwince p. Renata Ślosarczyk ,przybita od dziecka do krzyża choroby.   Podziękowanie dla ks.prał. Józefa Walusiaka za lata współpracy.   Smutno, łzą zachodzą oczy, lecz przyjmij ks.Józefie dzięki garniemy się wszyscy do Twojej ręki, za to, żeś serca umacniał w wierze, będziemy za Ciebie modlić się szczerze. Ty Ojcem i Opiekunem pątników byłeś przez 25lat, wpajałeś w dusze prawdy wiary świętej Jezusa i Matkę Najświętszą kochać uczyłeś, A teraz, gdy mówisz; „Bóg zapłać za lata współpracy”…. Życzymy dobra wszelkiego, obfitości , Niech Ci Pan Bóg i Matka z Jasnej Góry Udzielają  nieba łask na dalsze Twoje, jak najdłuższe życie.   Życzą parafianie Parafii Św.Marcina w Pisarzowicach Zarząd KGW, Zarząd OSP w Pisarzowicach oraz sołtys Stanisław Peszel   Miło było słyszeć od pątników słowa serdecznego podziękowania za przyjęcie w Pisarzowicach oraz zapewnienie o modlitwie za nas przed obliczem Jasnogórskiej Pani. Pomagać ludziom, służyć ludziom to jest cel naszego działania.   Zarząd KGW w Pisarzowicach serdecznie dziękuje mieszkańcom, księdzu proboszczowi Januszowi Gacek i wikariuszom za wsparcie finansowe i pomoc w organizacji. Strażakom za czuwanie  nad bezpieczeństwem pielgrzymów i kierowanie ruchem przy kościele. Państwu Renacie i Andrzejowi Mandzie za udostępnienie piekarni i nadzorowanie nad pieczeniem kołaczy, dziękujemy także paniom z KGW, które to przez trzy dni były zaangażowane w prace, aby przyjąć godnie pątników.     Zdjęcia i artykuł Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Cecylia Puzoń         Czytaj dalej

0 4

O nas

2 2

O nas

1 4

O nas

120 lecie OSP w Pisarzowicach

Sto dwadzieścia lat minęło Jak strażacy wielkie dzieło Rozpoczęli w naszej wiosce.                 Dawne  czasy, dawne dzieje                 Pisarzowice różne przechodziły dzieje                 Były wojny i pomory                 Głód, najazdy lecz pożary                 Klęsk najwięcej wyrządzały. Pisarzówka i Słonica wód dawały mało Więc dziadowie nasi Sprawy w swoje ręce wzięli  Straż Ogniową utworzyli.                 Mężowie, synowie sprawni i morowi                 Stają każdego dnia przeciwogniowi                 Są pomocni o każdej porze.                 Wspierają także panie z KGW                 Wiosną ,latem ….. w każdej dobie. Dzisiaj w szeregach są też Panie Uśmiechnięte i powabne Nie dające sobie w „kasze dmuchać” Jak powstaje zawierucha!                  A i muzyka gra                  - do tańca i różańca Tak licznie tu zgromadzeni Uczcijmy córki i synów tej pisarzowickiej ziemi.                 A także zawołajmy wspólnym głosem -Wiwat, wiwat nasze dziewczęta i panowie! Nasze DRUHNY  I  DRUHOWIE !                      Sobota 1lipca 2017 roku to ważny dzień w historii naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym to właśnie dniu świętowała Ona piękny Jubileusz 120-lecia istnienia. Warto przybliżyć w paru słowach historię powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisarzowicach. Początek to zakup działki budowlanej pod budowę strażnicy przez  ówczesną Gminę Pisarzowice, a było to 28 czerwca 1897r. W 1907roku wybudowano remizę strażacką z drewnianą wieżą. Natomiast 4lata później w 1911 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru, który to zachował się do dnia dzisiejszego. To było ważne wydarzenie w dziejach naszych strażaków ,ponieważ sztandar podnosi rangę organizacji. Nadeszły jednak trudne lata. W latach okupacji remiza została zniszczona w dużym stopniu, a sprzęt zdewastowany. Nie udało się na szczęście zniszczyć zapału naszych strażaków, którzy energicznie zabrali się do pracy. W roku 1955 rozpoczęto budowę nowej remizy, którą udało się oddać do użytku w 1964roku. Dalsze przebudowy i modernizacja obiektu przeprowadzane były w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dwutysięcznych. Na wysokim poziomie jest także wyposażenie naszych strażaków. W 1968 roku założono przy OSP orkiestrę dętą. Wówczas w jej skład weszli członkowie byłej orkiestry Towarzystwa Gimnastycznego ”SOKÓŁ” z okresu międzywojennego, a także młodzi strażacy. Orkiestra od 1970roku (z małą przerwą) uczestniczyła i uczestniczy we wszystkich imprezach środowiskowych oraz uroczystościach kościelnych (odpusty, procesje na Boże Ciało, oraz Zmartwychwstanie).W latach dwutysięcznych brała udział w  Międzynarodowych, Ogólnopolskich czy Międzywojewódzkich Festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia.  Tyle historii, a teraz jubileusz. Sobotnie uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem OSP przywitaniem gości przez Prezesa Tadeusza Łaś.  Następnie przemarszem strażaków wraz z pocztami sztandarowymi z zaprzyjaźnionych miejscowości, m.innymi z Hornej Sucy udano się do kościoła na mszę świętą. Odprawił ją ks Janusz Gacek wraz z wikariuszem Piotrem. Na mszy jubileuszowej obecny był najstarszy druh pan Antoni Kasolik, który ma 92lat. Po mszy wszyscy zebrani udali się „defiladowym krokiem” pod strażnicę. Tam odbył się uroczysty apel, a w nim: - przywitanie zaproszonych gości -wręczenie odznaczeń i wyróżnień (nasza koleżanka Stanisława Dudek członkini OSP i przez szereg lat z-ca przew.KGW otrzymała odznaczenie i podziękowanie) -przemówienia zaproszonych gości -defilada  kompanii pieszej i zmotoryzowanej. Wszystko to tworzyło wspaniałą oprawę. Po tych doniosłych uroczystościach wszyscy zostali ugoszczeni bardzo dobrym, tradycyjnym obiadem, który przygotowały panie z KGW w Pisarzowicach. Poczęstunek był na sali WDK i sali OSP. Wspaniały Jubileusz przy dobrej pogodzie zakończył się festynem na LKS „Pionier”, który trwał do późnych godzin nocnych.   Przew.KGW C.Puzoń Zdjęcia  -K.Zawadzki oraz C.Puzoń (Inspiracją naszych życzeń  były życzenia wierszem z KGW Chechło) Czytaj dalej

0 1

O nas

Koło Gospodyń Wiejskich ze Skarżyska Kościelnego

Nowoczesne i tradycyjne  Koło Gospodyń Wiejskich  Skarżysko Kościelne Koło Gospodyń Wiejskich w Skarżysku Kościelnym zostało zarejestrowane  w Świętokrzyskim Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Kielcach 13czerwca 2016 roku pod numerem 515/06/2016. Przewodniczącą :  Irena Sykulska , Wiceprzewodnicząca – Maria Ferszt , Skarbniczka Urszula Fijałkowska , Sekretarz Szymon Płusa , Członkini zarządu Bogusława Kowalik .Koło zorganizowało wiele spotkań integracyjnych  : Andrzejki , Sylwester , Ostatki , Dzień Kobiet , Kuligi letnie ,ogniska turnieje . Prezentowaliśmy się na Wyborach Chłopa Roku w Racławicach , otrzymaliśmy dyplom i nagrodę podczas wojewódzkiego finału konkursu – Nasze Kulinarne Dziedzictwo -  Smaki Regionu  .Koleżanka z koła Jadwiga Kowalik zawsze prezentuje swoje hobby robótki ręczne  wykonuje zarówno z papieru jak i  z materiału . Mamy napisaną piosenkę o kole którą śpiewamy.      KOŁO GOSPODYŃ  Skarżysko Kościelne                                                                                                                                               MAMY W KOŚCIELNYM KOŁO GOSPODYŃ NIE WSZYSCY MOŻE GO ZNAJĄ                                                                               PANIE  W TYM KOLE PIEKĄ GOTUJĄ PIOSENKI RÓWNIEŻ ŚPIEWAJĄ JEST KUCHARECZKA KOBIETKA MIŁA KTÓRA POTRAWY PRZYRZĄDZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            DZIEWCZYNKI CHĘTNIE JEJ POMAGAJĄ  A ONA NIMI ZARZĄDZA IDĄC NA SCENĘ BARDZO SĄ DUMNE    BO STROJE CIEKAWE  MAJĄ                                                                                                 NO I W TYCH STROJACH JAK  TE LALECZKI TAK PIĘKNIE NAM  WYGLĄDAJĄ U NAS  WSPÓŁPRACA JEST JAK W RODZINIE GOŁYM TO OKIEM WIDZICIE                                                                                   Z NAMI COŚ  ZJECIE I WYPIJECIE  WESOŁO CZAS TEŻ SPĘDZICIE                                                                                           CÓRY SYNOWIE TRADYCJĘ ZNAJĄ   DZIAŁAJĄ A NIE PRÓŻNUJĄ                                                                                               GMINĘ I POWIAT I ŚWIĘTOKRZYSKIE  DZIŚ  NA TEJ SCENIE  PROMUJĄ                                                                               Tekst : Szymon PŁusa Czytaj dalej

2 2

Twoja pogoda na dziś:

Warszawa 20°C

Imieniny obchodzą:

Miron, Anita

Trwa przekierowywanie...

Plik jest zbyt duży, dozwolona wielkośc to max 10MB.

Korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Zamknij